Novinky a aktuálne informácie

Modranský banský náučný chodník

Rozhovor s RNDr. Karolom Pukančíkom, spoluautorom Modranského banského náučného chodníka

Návštevníci Harmónie si mohli všimnúť novú turistickú značku – Modranský banský náučný chodník. Povedzte nám viac informácií o tomto projekte.
Prvá etapa náučného chodníka bola slávnostne otvorená ako súčasť podujatia Modranský piknik v júni 2013 za prítomnosti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša, primátorky mesta Modra Hany Hlubockej a poslancov mesta. Chodník začína pri Turisticko-informačnom centre v Harmónii a končí na parkovisku pri Medvedej skale. Má dĺžku 3 km a 6 zastávok: Vodná nádrž Harmónia – štôlňa, Kameňolomy – podpovrchové bane, Tri kopce – odkop, Tri kopce – pinga, Tri kopce – šachtica a štôlňa, Dolná Medvedia skala – odkop Schovaná. Okrem mňa je spoluautorom chodníka Matúš Sládok z občianskeho združenia Klub priateľov turistiky (www.kpt.sk).

Spomínate prvú etapu náučného chodníka. Z toho vyplýva, že bude mať pokračovanie.
Áno, lebo prvá etapa pokrýva len časť banských lokalít. Budúci rok začneme pracovať na druhej etape. Ich spojením vznikne atraktívny turistický okruh.

Čo všetko ešte zahŕňajú vaše aktivity?
V najbližších rokoch plánujeme osadiť lavičky na niektorých zastávkach a ústrednú náučnú tabuľu pred Turisticko-informačnou kanceláriou v Harmónii, v ktorej by sme chceli vystaviť banícke artefakty, mapy a fotografie. K našej činnosti patrí aj spolupráca so združeniami s podobnými aktivitami, údržba chodníka, výskum, publikačná a propagačná činnosť.

Čo Vás inšpirovalo vybudovať náučný chodník?
Bola to kombinácia viacerých vplyvov. Môj dedko Martin Ružek patril v medzivojnovom období do skupiny, ktorá odkopávala zavalené vstupy do baní. Nevieme za akým účelom, lebo nebol baník. Možno hľadali zlato, možno ich lákalo iba dobrodružstvo. Nemalú úlohu zohralo, že som rodený Modran a mám rád mesto, v ktorom žijem. Harmónia bola už koncom 19. storočia najznámejšou rekreačnou a turistickou lokalitou v Malých Karpatoch. V predošlom desaťročí upadla a iba postupne sa jej vracia predošlá sláva. Chcel som nejako prispieť k rozvoju Harmónie a spojiť ho s pridanou hodnotou, akou je vzdelávanie alebo história a práve na to slúži Modranský banský náučný chodník. Tretím dôvodom bolo, že štôlňa Zámčisko sa plánovala uzavrieť kvôli fyzikálnym meracím zariadeniam. Z väčších zachovaných baní by tak ostala len štôlňa Bartolomej, ktorej akútne hrozí zavalenie. Vtedy som si zaumienil, že sa ju pokúsim zachrániť a sprístupniť verejnosti, lebo patrí medzi najväčšie zachované banské diela v Malých Karpatoch slúžiace na vyhľadávanie drahých kovov.

A prečo ešte nie je štôlňa Bartolomej sprístupnená verejnosti?
Samotné sprístupnenie hociktorej zo štôlní je veľmi náročné a zatiaľ nás vyťažuje dobudovanie náučného chodníka. Okrem finančných prostriedkov musíme dostať povolenia orgánov štátnej správy. Potom sa musí vyriešiť vstup odolný vandalom umožňujúci vhodné vetranie a migráciu živočíchov, ktoré podzemie obývajú a mnoho ďalších vecí, ktoré bez aktívnej podpory ďalších združení a dobrovoľníkov sami nezvládneme. Musíme si uvedomiť, že aj iné nezavalené historické štôlne bez ľudského zásahu pohltí príroda. Napríklad len v Modre máme zdokladované, že za posledných 100 rokov sa zavalilo minimálne 10 podzemných banských diel.

Kto Vám s projektom pomáhal?
Touto cestou by som sa rád poďakoval mestu Modra a to najmä Ing. Kristíne Čechovej za ústretovosť a spoluprácu pri schvaľovaní náučného chodníka orgánmi štátnej správy. Na jeho vybudovanie zatiaľ prispel Bratislavský samosprávny kraj a mesto Modra. Aj týmto si dovoľujeme požiadať sympatizantov o materiálnu alebo finančnú podporu dokončenia náučného chodníka a najmä sprístupnenie podzemia.
Touto formou by som rád vyzval všetkých našich občanov, ktorí majú nejaké informácie alebo si pamätajú niečo z baníctva v Modre, aby nám tieto cenné informácie poskytli (e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Naši partneri

 
Klub priateľov turistiky

www.kpt.sk

Mgr. Matúš Sládok, predseda OZ


OZ Ochrana zdravia a životného prostredia, Modra

RNDr. Karol Pukančík, predseda Občianskeho združenia

Spolok pre montánny výskum Bratislava
www.montanistika.sk

Centrum hygieny a epidemiológie, s.r.o.
www.centrumhygieny.sk

Poďakovanie

Ďakujeme Mestu Modra a p. primátorovi Mgr. Jurajovi Petrakovičovi a Ing. Kristíne Čechovej za pomoc pri budovaní náučného chodníka a prácach na zabezpečení štôlne.
Ďakujeme Spolku za montánny výskum za spoluprácu a za poskytnutie úžasnej fotodokumentácie :)

Projekt finančne podporili:

  • Bratislavský samosprávny kraj (prvá etapa) bsk logo
  • Mesto Modra (druhá etapa NCH) logo modra new

Upozornenie: Vstup do štôlne Bartolomej je zakázaný, hrozí zával vstupného otvoru!

Chcete nás kontaktovať?

RNDr. Karol Pukančík, predseda OZ Ochrana zdravia a životného prostredia
E-mail: karol.pukancik@slovanet.sk / Telefón: 0905 101 500