Novinky a aktuálne informácie

Modranský banský náučný chodník

Rozhovor s RNDr. Karolom Pukančíkom, spoluautorom Modranského banského náučného chodníka

Návštevníci Harmónie si mohli všimnúť novú turistickú značku – Modranský banský náučný chodník. Povedzte nám viac informácií o tomto projekte.
Prvá etapa náučného chodníka bola slávnostne otvorená ako súčasť podujatia Modranský piknik v júni 2013 za prítomnosti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša, primátorky mesta Modra Hany Hlubockej a poslancov mesta. Chodník začína pri Turisticko-informačnom centre v Harmónii a končí na parkovisku pri Medvedej skale. Má dĺžku 3 km a 6 zastávok: Vodná nádrž Harmónia – štôlňa, Kameňolomy – podpovrchové bane, Tri kopce – odkop, Tri kopce – pinga, Tri kopce – šachtica a štôlňa, Dolná Medvedia skala – odkop Schovaná. Okrem mňa je spoluautorom chodníka Matúš Sládok z občianskeho združenia Klub priateľov turistiky (www.kpt.sk).

Čítať Ďalej

Naši partneri

 
Klub priateľov turistiky

www.kpt.sk

Mgr. Matúš Sládok, predseda OZ


OZ Ochrana zdravia a životného prostredia, Modra

RNDr. Karol Pukančík, predseda Občianskeho združenia

Spolok pre montánny výskum Bratislava
www.montanistika.sk

Centrum hygieny a epidemiológie, s.r.o.
www.centrumhygieny.sk

Poďakovanie

Ďakujeme Mestu Modra a p. primátorovi Mgr. Jurajovi Petrakovičovi a Ing. Kristíne Čechovej za pomoc pri budovaní náučného chodníka a prácach na zabezpečení štôlne.
Ďakujeme Spolku za montánny výskum za spoluprácu a za poskytnutie úžasnej fotodokumentácie :)

Projekt finančne podporili:

  • Bratislavský samosprávny kraj (prvá etapa) bsk logo
  • Mesto Modra (druhá etapa NCH) logo modra new

Upozornenie: Vstup do štôlne Bartolomej je zakázaný, hrozí zával vstupného otvoru!

Chcete nás kontaktovať?

RNDr. Karol Pukančík, predseda OZ Ochrana zdravia a životného prostredia
E-mail: karol.pukancik@slovanet.sk / Telefón: 0905 101 500